donderdag 28 oktober 2010

Blog 9: Gezellig op de koffie

We hadden al heel wat onderzocht en veel informatie verteert. We zijn gaan nadenken over de verschillende aspecten en hoe we deze in een park konden plaatsen zodat jong en oud elkaar daar konden ontmoeten.
Op woensdag 6 oktober hadden we een afspraak met onze bedenker Lode De Geyter.
Daar hebben we enkele punten overlopen, wat we hadden en waar we naartoe wouden gaan.

1. Stand van zaken

• We hadden contact opgenomen met de diensten van de stad Kortrijk. Hieruit blijkt dat de stad zelf ook plannen heeft om dit park her in te richten. We hadden de voorstellen van de stad Kortrijk gekregen.
• De studenten zien af van een behoeften enquête bij de omwonenden: enerzijds zou dit te veel tijd opslorpen, anderzijds vrezen de stadsdiensten dat verwachtingen gecreëerd zouden worden die niet nagekomen kunnen worden.
• Fotomateriaal over het park
• Contact gelegd met toevallige bezoekers van het park, met de groendienst in het park en met enkele bewoners. We hebben die mensen bevraagd over het park en over hun behoeften.
• De vissersclub van het park telt meer dan 400 leden. Deze groep mag niet over het hoofd gezien worden. Er is al een ontwerp geweest voor een clubhuis op het eiland (Eleven Feet)
• De vissers vragen rustiger vismogelijkheden, misschien op het eiland; daar zou meer vis zitten. Daar staat tegenover dat de stad Kortrijk een kinderboerderij ziet op dat eiland. Negatief hiervoor: niet zo ideaal wegens problemen met verzorging tijdens de vakantie. Bovendien is er een grote kinderboerderij in Marke.


2. Overwegingen en bedenkingen

• Op basis van hun gesprekken hadden al enkele embryonale voorstellen:

o Een brug over het water zou ideaal zijn als verbindend element om de parkvernieuwing aan op te hangen.
o In plaats van een zwemvijver, zou een plonsbad met waterspeeltjes voor de kleintjes een haalbare optie zijn.
o De studenten nemen de wifi mogelijkheid mee uit het oorspronkelijk voorstel. Eveneens de Zen-zone en de BBQ-mogelijkheid (al is de stad weinig enthousiast wegens overlast van hangjongeren en achtergelaten afval)

• Belangrijk bij de presentatie van het project is een pakkend verhaal. Het park, met zijn brug als verbindend element, kan ingebouwd worden in het Kortrijks bruggenverhaal.


3. Maquette

De maquette die we voor de presentatie gaan maken, wordt gemaakt op 1/250 wat ruim groot en duidelijk is.
De brug als concept is de eye catcher.

4. Tijdpad

De studenten zitten met een strak tijdpad:
• Het hele project loopt over twee weken
• Op 7 oktober moeten ze hun concept reeds voorstellen
• Budget is gekoppeld aan evaluaties van project
• Maandag 11 oktober wordt het concept van de maquette voorgesteld
• Eind volgende week moet alles af zijn.

Na een verfrissend gesprek zijn we weer aan het werk gegaan.
Een proefmaquette werd gelazerd in karton, deze schaal is 1/500. Zo konden we beter zien wat waar kan komen, of het al dan niet te veel plaats inneemt, en wat de impact zou kunnen zijn.We zijn de verschillende zones afgegaan. Wat de echte noden waren en wat we konden elimineren. We hebben veel rekening gehouden met de trouwe parkbezoekers en zeker met de vissers.
Al gauw kwam het besluit dat zij het eiland kregen. Mooi afgeschermd van andere bezoekers en de ideale visplek.
Hier zou ook plaats voorzien worden voor de groendienst die daar reeds al jaren zit.
We proberen iedereen te vriend te houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten