donderdag 28 oktober 2010

Blog 15: Hey Ho! Lets Go!!!!!!!!!

we starten eraan

overlopen van de laatste punten

Actie reactie!!!
Alles staat klaar!
Opbouw van de grote maquette

Tekenen van paden en visvijver. Het gedeelte van de visvijver wordt eruit gehaald.Elektrische bedrading voor verlichting wordt geplaatst.Een blauwe ondergrond en plexiplaat worden geplaatst.Paden worden afgeplakt.Gras wordt gestrooid, bomen en planten geplaatst.Paden worden geschilderd en rietjes worden op de LEDs geplaatst (lantaarnpaal).

Foto's deelmaquettes
EindresultaatBlog 14: amai zeg

De vragen:
Hoe pakken we het water aan? Wat met de verlichting? Tonen we hoe groen het gras wel niet is? Of houden we alles sober?
Ook de grote van onze maquette begon een rol te spelen. Bouwen we ze verder in het atelier? Of stellen we alles direct op in de paardenstallen waar op vrijdag 15 oktober zal worden geëxposeerd?
Onze maquette neemt veel plaats in. Laten we ze zweven? Wat met de deelmaquettes? De deelmaquettes zijn de elementen in het park die wij zelf ontworpen hebben, zoals de BBQ-Familyzone, de zitbanken en de chillbank.

Er werd dus nog heel wat besproken.
Grotendeels was al uitgedacht en is terug te vinden in ons ontwerpdossier.

Wat?

Maquette(s)
Onze maquette zou op een sokkel komen, die groot en breed genoeg is.
De deelmaquettes konden op de zijkanten van de grote maquette staan.
We zouden deze ook op de dag dat het zou moeten tentoongesteld worden plaatsen, zoals alle andere deelnemers. Alle maquettes/prototypes moesten in het wit zijn.
Dit omdat het veel gemakkelijker is om in het atelier van het PIH te werken.

Het uitzicht van de grote maquette moest veel wit bevatten, om zo een uniformiteit te creëren met de andere deelnemers.
We kozen ervoor de de wegen en de elementen op onze grote maquette wit zouden zijn.
Er werd even overwogen om deze het groen (gras, bomen, struiken) wit te spuiten; maar het effect van het groene gras en dergelijke zou veel beter uitkomen.
Wat groen is blijft ook groen, zo zouden onze witte elementen nog beter uitkomen.


Het water
Deze zouden we schilderen. Door en plexiglas daarboven te plaatsen zouden we de weerspiegeling van water kunnen nabootsen.

De verlichting
De verlichting werd uitgedacht. Hoeveel lichtpalen, hoe de verbinding, en hoe met de stroombron.
We hebben leds gebruikt om de lichtpalen te construeren. Op de leds werden kleine stukjes drinkrietjes (groene kleur) geplaatst.
Iedere splitsing van een weg kregen paaltjes, de brug, de fonteinen, de familyzone en chillzone. Kortom alles plaatsen waar je 's avonds nog zou willen zitten.
Het was dan ook de bedoeling het park ook 's avonds leefbaar te maken.
De stroombron werd wisselspanningen en er wordt gebruik gemaakt van een transfo.

Het materiaal

Grote maquette
*Honingraadkarton 40mm
*witte acrylverf
*maquette poeder (voor gras)
*maquette materiaal voor bomen en struiken
*Balsa (voor boompjes uit te snijden met de laser)
*blauwe acrylverf voor water
*plexiglas voor weerspiegeling water
kleine elementen:
Balsa, grijs karton, tandenstokers, schuim, nietjes (banken)
, rietjes (verlichting), leds, elektrische bedrading voor verlichting

Deelmaquettes

BBQ-Familyzone
*BBQ: balsa (constructie)
baksteenprint
tandenstokers (roosters)
*vloer: PS plaat (vacuum trekken voor zit put)
schuim (constructie zitput)
*Palen: balsa
*picknicktafels: balsa
*dak: alluminium
*windscherm: alluminium

Relaxzone
*zitbank: schuim
*windscherm: alluminium
*palen: balsa
*dak: alluminium

brug
*dek: balsa
*constructie: alluminium

Blog 13: Hey ho lets go!! Ha nee, wacht nog effekes

Iedere had zijn deel uitgewerkt en samen vormden we een heus stripverhaal. Dit stripverhaal hebben we samen verder uitgewerkt. Het hele verhaal van hoe en wat. Welke stappen eerst. We hebben ook een hele weekplanning opgesteld zodat we onze tijd goed benutten.

Probleem 1 stelde zich al snel voor.
We wouden een maquette bouwen op schaal van 1/250. Echter is het vrij kostelijk op A0 uit te printen en het zelf tekenen van het plan op het honingraad karton –dat we als basis willen gebruiken- was onbegonnen werk.
Gelukkig kwamen we op het idee om het plan gewoon op het karton te projecteren en netjes over te tekenen.

Toch waren er nog heel wat bedenkingen over bepaalde zaken. Hoe gedetailleerd gaan we te werk op de grote maquette?
Die dag hebben we 3 docenten gesproken en van alle 3 goede tips meegekregen.
Tip 1 denk eenvoudig, zoek niet te veel naar details om iets simpel voor te stellen. Een nietje kan gemakkelijk een bank zijn.
Tip 2 elimineer nog meer elementen, voor de meerwaarde van het park. Je moet niet alles willen plaatsen, zoek de middenweg.
Tip 3 eenvoud eenvoud eenvoud

De doelstellingen van de dag kregen een wending. We hadden een uitgestippeld plan, ons stripverhaal. We wisten waar we moesten beginnen, doch door dialogen te vormen, frisse indrukken van docenten en medestudenten te krijgen, begrepen we dat het lang nog niet genoeg was. Bepaalde uitwerkingen moesten herbekeken worden omdat we nog meer moesten rekening houden met de eenvoud en de begrijpbaarheid van onze grote maquette.
Hoe pakken we het water aan? Wat met de verlichting? Tonen we hoe groen het gras wel niet is? Of houden we alles sober?
Ook de grote van onze maquette begon een rol te spelen. Bouwen we ze verder in het atelier? Of stellen we alles direct op in de paardenstallen waar op vrijdag 15 oktober zal worden geëxposeerd?
Onze maquette neemt veel plaats in. Laten we ze zweven? Wat met de deelmaquettes? De deelmaquettes zijn de elementen in het park die wij zelf ontworpen hebben, zoals de BBQ-Familyzone, de zitbanken en de chillbank.

Blog 12: Wa dadde??

Even concretiseren
Wat gaan we nu bouwen en wat gaan we voorstellen????
En vooral, hoe ziet dat eruit???

Wel even op een rij:

Bestaande ontwerpen:

fietsenrek


vuilnisbakken


speeltuin


dompelbad


hondenzakjes


visserspavelioen


voet- en basketbalterrein


fietsafsluiting

picknickbank

fit-o-meter


PetanqueZelf ontworpen:

brug
BBQ-Familyzone
banken
chillzone

Blog 11: PLANNNIIIINNNNGGGGG!!!!!

Maandag 11 oktober:
*Uitwerken groot paneel
*Uitwerken stripboek (samenvoegen van verschillende delen)
*Bespreken van deelmaquettes:
-schaal
-materiaal
Bestuderen hoe bouw van maquettes gebeurd binnen de architectuur.

Dinsdag 12 oktober:
Afspraak 9u schleiper en paardenstallen.
*Uitwerken groot paneel
*Uitwerken deelmaquettes
-familypark
-Banken
-Chill-zone

woensdag 13 oktober:
*opmaken panelen voor de elementen die niet zelf worden ontworpen maar wel getoond worden
-vuilbak
-visserspavelioen
-fietsenrek
-hondenzakjes
-...
*Verder afwerken maquette en deelmaquettes

Donderdag 14 oktober
*Nadenken opbouw presentatie
*Afwerken van alles

Blog 10: Feedback moment...tekst tekst tekst...

We zijn de concepten verder gaan uitdenken

Groen licht voor:
De brug, visserseiland, relaxzone, hotspot, Bbq/familyzone, dompelbad, speeltuin, fit-o-meter

Aan de hand van eenvoudige prenten hebben we de verschillende elementen geplaatst op onze maquette.

De brug werd uitgewerkt in papier om zo een beter beeld te krijgen.
Verder hebben we nagedacht om het park fietsvrij te houden en fietsers enkel achteraan het park de mogelijkheid te geven het park veilig te passeren. Met als gevolg dat we hebben gekozen de meeste ingangen geen toegang bieden voor fietsers, wel voor wandelaars, kinderwagens en rolstoelgebruikers. Een enkele ingang zou toegang kunnen bieden voor zwaarder verkeer zoals een ijscrèmekar.
De paden zouden ipv asfaltwegen grintpaden worden, net genoeg voor lopers en goed voor kinderwagens en rolstoelgebruikers. Deze 2 laatsten kunnen moeilijk gaan over een sprokkelhouten baan.

Dankzij een feedback moment van verschillende docenten kwamen we tot de vaststelling dat de zones te veel in ‘kottekes’ zaten.
Het is dan ook de bedoeling om iedereen samen te krijgen. Het park moet zorgen voor een dialoog tussen de mensen. De zones zijn samen met de brug een belangrijke meerwaarde aan ons park. De mensen laten ontmoeten van jong naar oud. Samen zijn en niet verspreid over heel het park.

We zijn verder gaan nadenken om bepaalde zones te doen samensmelten en ook meer te centeren op 1 plaats, zodat het park nog steeds ademt als groen park.
Zo zijn we de BBQ-/picknick-/zit-en speel zone gaan samenbrengen met een overgang naar het dompelbad en jongeren square (voet-en basketbalterrein).
Er ontstond veel meer groene ruimte om gewoon op het gras te liggen of spelen. Dat is weer ideaal voor jeugdbewegingen.

Een ander punt waar men ons op wees was meer in hoogte, meer in 3D te gaan werken op onze maquette. Vlakke prentjes geven geen beeld hoe overzichtelijk ons park is.
Er was dus nog veel werk aan de winkel. Met het weekend in zicht werden de taken verdeeld. Ieder zou zich op een zone concentreren, veder uitwerken en een spuugmaquette bouwen.

Ook de elementen die we in het park zouden plaatsen en die we niet zelf zouden uitdenken zouden verder worden onderzocht.
Karen:
Brug / fietsstalling / ‘fietstegenhouder’ / bank / vuilbak
Fien:
bbq / familieplek / zit / wifi / spel / ‘hondenzakjes’
Stijn:
Voetbal / Dompelbad
Pieter:
Verlichting / begroeiing / Paden / totaalmaquette

Verder werd van ons verwacht dat we na het weekend een goed idee hadden hoe we onze maquette zouden uitbouwen. In stripverhaal-vorm moeten we illustreren hoe we te werk gaan, hoe groot dingen zijn, welke materialen, enz.
Onze bedoeling is een grote maquette te bouwen op schaal van 1/250.
Bepaalde elementen zullen worden uitgevoerd op schaal van 1/10 zodat deze beter te bekijken zijn. Andere zaken zullen we slechts in een presentatiepaneel tonen.

Blog 9: Gezellig op de koffie

We hadden al heel wat onderzocht en veel informatie verteert. We zijn gaan nadenken over de verschillende aspecten en hoe we deze in een park konden plaatsen zodat jong en oud elkaar daar konden ontmoeten.
Op woensdag 6 oktober hadden we een afspraak met onze bedenker Lode De Geyter.
Daar hebben we enkele punten overlopen, wat we hadden en waar we naartoe wouden gaan.

1. Stand van zaken

• We hadden contact opgenomen met de diensten van de stad Kortrijk. Hieruit blijkt dat de stad zelf ook plannen heeft om dit park her in te richten. We hadden de voorstellen van de stad Kortrijk gekregen.
• De studenten zien af van een behoeften enquête bij de omwonenden: enerzijds zou dit te veel tijd opslorpen, anderzijds vrezen de stadsdiensten dat verwachtingen gecreëerd zouden worden die niet nagekomen kunnen worden.
• Fotomateriaal over het park
• Contact gelegd met toevallige bezoekers van het park, met de groendienst in het park en met enkele bewoners. We hebben die mensen bevraagd over het park en over hun behoeften.
• De vissersclub van het park telt meer dan 400 leden. Deze groep mag niet over het hoofd gezien worden. Er is al een ontwerp geweest voor een clubhuis op het eiland (Eleven Feet)
• De vissers vragen rustiger vismogelijkheden, misschien op het eiland; daar zou meer vis zitten. Daar staat tegenover dat de stad Kortrijk een kinderboerderij ziet op dat eiland. Negatief hiervoor: niet zo ideaal wegens problemen met verzorging tijdens de vakantie. Bovendien is er een grote kinderboerderij in Marke.


2. Overwegingen en bedenkingen

• Op basis van hun gesprekken hadden al enkele embryonale voorstellen:

o Een brug over het water zou ideaal zijn als verbindend element om de parkvernieuwing aan op te hangen.
o In plaats van een zwemvijver, zou een plonsbad met waterspeeltjes voor de kleintjes een haalbare optie zijn.
o De studenten nemen de wifi mogelijkheid mee uit het oorspronkelijk voorstel. Eveneens de Zen-zone en de BBQ-mogelijkheid (al is de stad weinig enthousiast wegens overlast van hangjongeren en achtergelaten afval)

• Belangrijk bij de presentatie van het project is een pakkend verhaal. Het park, met zijn brug als verbindend element, kan ingebouwd worden in het Kortrijks bruggenverhaal.


3. Maquette

De maquette die we voor de presentatie gaan maken, wordt gemaakt op 1/250 wat ruim groot en duidelijk is.
De brug als concept is de eye catcher.

4. Tijdpad

De studenten zitten met een strak tijdpad:
• Het hele project loopt over twee weken
• Op 7 oktober moeten ze hun concept reeds voorstellen
• Budget is gekoppeld aan evaluaties van project
• Maandag 11 oktober wordt het concept van de maquette voorgesteld
• Eind volgende week moet alles af zijn.

Na een verfrissend gesprek zijn we weer aan het werk gegaan.
Een proefmaquette werd gelazerd in karton, deze schaal is 1/500. Zo konden we beter zien wat waar kan komen, of het al dan niet te veel plaats inneemt, en wat de impact zou kunnen zijn.We zijn de verschillende zones afgegaan. Wat de echte noden waren en wat we konden elimineren. We hebben veel rekening gehouden met de trouwe parkbezoekers en zeker met de vissers.
Al gauw kwam het besluit dat zij het eiland kregen. Mooi afgeschermd van andere bezoekers en de ideale visplek.
Hier zou ook plaats voorzien worden voor de groendienst die daar reeds al jaren zit.
We proberen iedereen te vriend te houden.